Prawa ucznia to temat niezwykle ważny, gdyż dotyczy niezwykle licznej grupy społecznej — dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły. Dlatego też istnieje potrzeba, by powstała organizacja upowszechniająca wiedzę o tych prawach wśród samych zainteresowanych. Równocześnie dobre się wydaje, by taką organizację prowadziła osoba bezpośrednio związana z prawami ucznia.

Dlatego też Fundację na rzecz Praw Ucznia założył uczeń i to niepełnoletni (w momencie podjęcia pierwszych czynności związanych z ustanowieniem Fundacji miał on 16 lat). 1 czerwca 2019 r. w jego głowie zrodziła się idea: a co gdyby założyć własną fundację działającą na rzecz praw ucznia? Jak pomyślał, tak zrobił. Zabrał się do pracy, sprawdził ustawodawstwo oraz zasięgnął pomocy prawnej, dzięki czemu 2 lipca 2019 r. jeden z jego rodziców (zgodnie z trybem przewidzianym w Kodeksie postępowania cywilnego) złożył wniosek o zezwolenie małoletniemu na dokonywanie czynności prawnych przekraczających zarząd zwykłego majątku, tj. ustanowienie Fundacji na rzecz Praw Ucznia, zostanie członkiem zarządu tej organizacji oraz wykonywanie obowiązków zarządu (tj. podpisywanie umowy o najem lokalu, o usługi księgowe itd.).

Z racji urlopu sędzi rozpatrującej sprawę rozprawa przed Sądem Rejonowym w Nowym Tomyślu miała miejsce 26 września 2019 r. Podczas niej rodzice małoletniego fundatora wyrazili pozytywne stanowisko w kwestii ustanowienia przez niego organizacji pozarządowej. Dzięki temu postanowienie sądu również na to zezwoliło.

Orzeczenie uprawomocniło się 18 października 2019 r. Akt notarialny ustanawiający Fundację na rzecz Praw Ucznia został sporządzony 23 dnia tego miesiąca. Tego samego dnia do poznańskiego sądu gospodarczego wysłany został wniosek o wpis Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Udało się go uzyskać 18 listopada 2019 r. Tak oto powstała Fundacja na rzecz Praw Ucznia — organizacja pozarządowa prowadzona przez ucznia na rzecz uczniów.

Fundacja to nie jest jednak wyłącznie jej prezes. To także grono wolontariuszy, którzy zawsze są chętni, by pomóc w działaniach Fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.