Kierownictwo

Poznaj osoby, które kierują i tworzą Komitet Inicjatywy Ustawodawczej Fundacji na rzecz Praw Ucznia Prezes i Fundator Fundacji na rzecz Praw Ucznia, Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Mikołaj Wolanin — założyciel i redaktor prowadzący czasopisma „Kongresy”. Urodzony w 2002 roku. Marszałek XXIII […]

Wolontariusze

W skład grona wolontariuszy wchodzi ponad 100 osób z różnych województw. To liczna grupa kierowana przez 5 koordynatorów. Nigdy nie jest jednak tak, że wolontariuszy i wolontariuszek jest za mało! Dlatego, jeśli tylko odczuwasz taką chęć, zgłoś się do nas! […]

Fundacja na rzecz Praw Ucznia

Prawa ucznia to temat niezwykle ważny, gdyż dotyczy niezwykle licznej grupy społecznej — dzieci i młodzieży uczęszczających do szkoły. Dlatego też istnieje potrzeba, by powstała organizacja upowszechniająca wiedzę o tych prawach wśród samych zainteresowanych. Równocześnie dobre się wydaje, by taką organizację prowadziła osoba bezpośrednio związana z prawami ucznia. Dlatego […]