Do wniesienia ustawy do Sejmu potrzebujemy 100 000 podpisów. Takiej liczby nie uda się zdobyć bez Twojej pomocy

Podpisy zbierać można wyłącznie na wykazie, który pobrać można poniżej. Zbierając podpisy, warto pamiętać o zwracaniu uwagę na obowiązek wpisywania dwóch imion (jeśli ktoś tyle ich posiada) oraz pełnej nazwy miejscowości (kod pocztowy nie jest wymagany).

Zbierać można wśród osób pełnoletnich mających obywatelstwo polskie (nie ma przy tym wymogu mieszkania w Polsce, choć wtedy w polu miejsca zamieszkania należy też dopisać kraj zamieszkania). Podczas zbiórki należy mieć przy sobie treść projektu ustawy.

Aby można było wprowadzić projekt ustawy do Sejmu, należy zebrać ponad 100 000 podpisów (100 000 i „górkę” na ewentualną rekompensatę nieważnych podpisów). To liczba duża, lecz możliwa do zebrania. W jaki sposób? Dzięki zaangażowaniu wielu osób, w tym i Ciebie! Na co czekasz? Nie ma czasu do stracenia. Rozpocznij zbiórkę i pomóż nam wprowadzić psychologów do wszystkich szkół!

Zebrane wykazy (karty) wyślij, prosimy, na nasz adres tak szybko, jak to możliwe, lecz nie później niż do końca czerwca 2021 r.:
KIU Fundacji na rzecz Praw Ucznia
ul. Święty Marcin 29/8
61-806 Poznań

KARTA DO ZBIÓRKI PODPISÓW


Pobierz!

PROJEKT USTAWY


Pobierz!

PLAKAT


Pobierz! (PDF)

Pobierz! (PNG)