Sprawozdanie finansowe

W związku z upływem terminu na złożenie podpisów, Komitet publikuje swoje sprawozdanie finansowe, wypełniający obowiązek nałożony ustawą: LINK DO SPRAWOZDANIA Sprawozdanie zostało opublikowane 1.10.2023. Później, złożono jego korektę i powyższy link wskazuje już na wersję uaktualnioną.

Wydłużono termin na zbiórkę

Informujemy, że ustawą z dnia 9 grudnia 2020 r. polski ustawodawca zawiesił bieg terminu na wniesienie 100 000 podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Ustawa weszła w życie 16 grudnia 2020 r., co oznacza, że nie minął termin na wniesienie 100 […]

Komitet zarejestrowany

W środę otrzymaliśmy informację z Kancelarii Sejmu, że w poniedziałek 28 września 2020 r. Marszałek Sejmu podpisała postanowienie zatwierdzające nasze zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej. To oznacza, że do 28 grudnia br. musimy złożyć 100 000 podpisów pod projektem […]

1000 podpisów złożony

Wprowadźmy do wszystkich polskich szkół psychologów! Na ten moment są oni bowiem w zaledwie około połowie! Czas to zmienić! 15 września złożyliśmy w Sejmie pierwszy 1000 podpisów pod projektem ustawy w tej sprawie, równocześnie zawiadamiając Marszałek Sejmu o utworzeniu przez […]

We wtorek zawiadamiamy o utworzeniu komitetu

W najbliższy wtorek 15 września o godzinie 12:00 w Warszawie przed pomnikiem Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego odbędzie się konferencja prasowa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Fundacji na rzecz Praw Ucznia, w której wezmą udział: Mikołaj Wolanin, Pełnomocnik Komitetu i Prezes […]