„Propozycja przedstawiona w Obywatelskim Projekcie Zmian w Ustawie […] Prawo oświatowe jest ze wszech miar zasadna” (opinia z uwagami otrzymana po zakończeniu konsultacji; przygotowana przez Sekcję Pedagogiki Szkoły)