Związek zawodowy skupiający pedagogicznych pracowników zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. „Nasza opinia jest pozytywna, w pełni popieramy projekt” (opinia z uwagami, które uwzględniono)